വീട്ടിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ 10 ബിസിനസ്സുകൾ| small business ideas|new focus tv

728x90
240x400
0 Просмотры
Издатель
#home_made_business #business_ideas_in_malayalam #small_business_ideas#new_focus_tv


Subscribe my channel to get more business ideas
https://www.youtube.com/c/NEWFOCUSTV

വീട്ടിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ 10 ബിസിനസ്സുകൾ| small business ideas|new focus tv

ഞങ്ങളുടെ റിസേർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആക്കി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്.നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCWJY1DlAdGW6qI8pOAOF4Vw/join

Our popular uploads:

2000 രൂപ വിലയുള്ള ഈ മെഷിൻ മതി നിങ്ങൾക്ക് മാസം 60000 നേടാൻ https://youtu.be/o44QmmPTRqo

ബിസിനസ്സ്‌ തുടങ്ങാൻ സെക്യൂരിറ്റിയില്ലാതെ 25 ലക്ഷം ലോൺ https://youtu.be/m8ZtUXJH1Ks

കേരളത്തിൽ ആരും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ബിസിനസ്സ്‌ മാസ ലാഭം 7 ലക്ഷം https://youtu.be/oflAHynpbGI

തൊഴിലാളികളില്ലാതെ മാസം 72000 നേടുന്ന ബിസിനസ്സ്‌ https://youtu.be/E17DQtehto0

1 മണിക്കൂറിൽ 5000 - ഈ മെഷിൻ മതി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് കീഴടക്കാൻ https://youtu.be/0iHuLiuUqR0

100 രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ചു 1000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം https://youtu.be/lFFJj2OCfMQ

70000 രൂപയുടെ ഈ മെഷിൻ മതി ബിസിനസ്സ്‌ ചെയ്‌തു സുഖമായി ജീവിക്കാൻ https://youtu.be/_WR2dQt8Gkk

cover topics
1.best business to start in india with small investment
2.high profit business ideas
3.low risk business ideas
4.low risk business
5.low risk business ideas in india
6.business news
7.kerala business ideas malayalam
8.kerala business
9.kerala business ideas
10. business ideas in kerala
11.business ideas
12.high profit business ideas
13.low risk business ideas
14.low risk business
15.low risk business ideas in india
16.business ideas in malayalam
17.kerala business ideas malayalam
18.kerala business success stories
19.business ideas 2021
20.best successful business idea
21.successful ideas for small business
22.successful business ideas for 2021
23.best successful business ideas in india
24.new focus tv
25.anaz kizhisseri.
26.top business
27.home made bisiness
28.business for womens
29.success business
Категория
Бизнес
Комментариев нет.